Back to top

MiniHandball Liga 2. forduló

< Späť
20-01-2020
MiniHandball Liga 2. forduló

17. január 2020 sme v Mestskej športovej hale v spolupráci s RCH DS, Slovenským zväzom hádzanej a klubom HC DAC Dunajská Streda usporiadali .2 regionáolne kolo  MiniHandball Ligy 2019/2020  


„žiaci 3.-4. ročníka základnej školy dodohrali 1x10 minút podľa pravidiel minihádzanej 7-8 zápasov - hodnotila Tunde Brunczvik regionálna koordinátorka škôl. - Na druhé kolo sa u oblasti Dunajskej stredy prihlásilo 13 družstiev, v mestskej športovej hale sa na dvoch ihriskách hralo od pol desiatej do 3 tretej poobede. Veľmi som sa tešila, viacerým telentovaným deťom. Cieľom je, aby si deti zvolili hádzanú, aby nehrali len v rámci krúžku minihádzanú. V Dunajskostredskom regióne je možnosť vo viacerých kluboch súťažne pokračovať v tejto hre, dievčatá naríklad v HC DAC Dunajská Streda alebo v Topoľníkoch, či v Lehniciach. Chlapci v SK Dac Dunajská Streda. Chcela by som sa poďakovať trénerom HC DAC, hráčkam, ktoré prišli pomôcť, bez nich by priebeh nebol taký ľahký. Ďakujeme aj rodičom za korektné povzbudzovanie. Na konci turnaja boli deti odmenené medailov a družstvá dostali diplom.

17. január 2020 poradie družstiev:

1.     ZŠ s VJM Gyulu Szabóa Dunajská Streda „A” - Szabó Gyula Alapiskola Dunaszerdahely „A”

2.   ZŠ s VJM Mateja Korvína Dolný Štál- Corvin Mátyás  Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola –Alistál 

3.    ZŠ a MŠ s VJM Zsigmonda Móricza Orechová Potôň - Móricz Zsigmond Alapiskola és Óvoda Dióspatony  

4. ZŠ s VJM Á.Vámbéryho„C chlapci” -  Vámbéry Ármin Alapiskola Dunaszerdahely „C” fiúk

5.   ZŠ s VJM Topoľníky„A” – Alapiskola Nyárasd „A”

6.  ZŠ Móra Kóczána s VJM Čiližská Radvaň  „A” - Kóczán Mór Alapiskola Csilizradvány „B” 

7.  ZŠ Móra Kóczána s VJM Čiližská Radvaň  „A” - Kóczán Mór Alapiskola Csilizradvány „A” 

8. ZŠ s VJM Á.Vámbéryho„B”chlapci  - Vámbéry Ármin Alapiskola Dunaszerdahely „B” fiú

9. ZŠ s VJM Á.Vámbéryho Dunajská Streda„A”  Vámbéry Ármin Alapiskola Dunaszerdahely „A”

10. ZŠ s VJM Gyulu Szabóa Dunajská Streda „B”  - Szabó Gyula Alapiskola Dunaszerdahely „B”

11. ZŠ s VJM Gyulu Szabóa Dunajská Streda „C”chlapci  - Szabó Gyula Alapiskola Dunaszerdahely „C” fiúk

12.  ZŠ s VJM Topoľníky„B”-  Alapiskola Nyárasd „B”

13.  ZŠ s VJM  Bélu Bartóka Veľký Meder-  Bartók Béla Alapiskola Nagymegyer

 

MiniHandball Liga 2. forduló
MiniHandball Liga 2. forduló
MiniHandball Liga 2. forduló
MiniHandball Liga 2. forduló
MiniHandball Liga 2. forduló
MiniHandball Liga 2. forduló
MiniHandball Liga 2. forduló
MiniHandball Liga 2. forduló
MiniHandball Liga 2. forduló
MiniHandball Liga 2. forduló
MiniHandball Liga 2. forduló
MiniHandball Liga 2. forduló
MiniHandball Liga 2. forduló
MiniHandball Liga 2. forduló
MiniHandball Liga 2. forduló
MiniHandball Liga 2. forduló
MiniHandball Liga 2. forduló
MiniHandball Liga 2. forduló
MiniHandball Liga 2. forduló
MiniHandball Liga 2. forduló